Usluge koje pružamo

PRIPREMA PROJEKATA ZA POJEDINI NATJEČAJ:

 • Utvrđivanje sposobnosti klijenta za prijavu na natječaj - inicijalni sastanak, daljnja komunikacija do utvrđivanja svih elemenata prihvatljivosti ideje i nositelja
 • Definiranje/razrada projektne ideje sukladno inputima klijenta i uvjetima pojedinog natječaja
 • Procjena potrebe i mogućnosti partnerstva
 • Utvrđivanje modela održivosti
 • Priprema kompletne natječajne dokumentacije (razrada zadanih obrazaca, proračuna, dinamičkog plana i dr.)

IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA:

 • Studija (pred)izvodljivosti s analizom troškova i koristi
 • Izrada poslovnog plana i investicijske studije
 • Strategija razvoja i akcijskih planova za JL(R)S, LAG-ove i druga javna tijela

PROVEDBA PROJEKTA:

 • Cjelokupno vođenje i administriranje projekata
 • Izrada detaljnog plana nabave
 • Izrada dokumentacije za nadmetanje i provedba postupaka javne nabave prema pravilima PRAG-a i hrvatskog „Zakona o javnoj nabavi“ za obveznike i entitete koji nisu obveznici Zakona
 • Izrada ili savjetovanje oko izrade periodičnih i konačnih izvješća

EVALUACIJA:

Klijentima nudimo usluge vanjske neovisne evaluacije projekata, programa, strategija i drugih dokumenata. Cilj evaluacije je da klijentima posluži kao osnova za daljnju pripremu projekta i preporuka za daljnji rada, a pod evaluacijom se podrazumijeva sveobuhvatna analiza uspješnosti provedbe projekta.

IZRADA BAZE PROJEKATA I IDENTIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA

Usluga uključuje izradu baze projekata koji se namjeravaju financirati iz europskih fondova i drugih izvora, a uključuje:

 • Definirati popis projekata
 • Utvrđivanje zrelosti projekata obzirom na postojeću i potrebnu dokumentaciju
 • Identifikacija mogućih izvora financiranja
 • Identifikacija mogućnosti financiranja projektne i tehničke dokumentacije
 • Identifikacija redoslijeda pripreme i prijave projekata obzirom na stupanj zrelosti te dostupnost natječaja

AD HOC KONZULTACIJE (provjera i fino ugađanje)

Podrška u obliku pružanja jednokratnih savjeta i komentara klijentima koji svoje projekte provode i/ili pripremaju samostalno bilo kroz radionice ili „in-house“ i individualna savjetovanja s ciljem finalizacije, provjere i finog ugađanja projekata pred prijavu na natječaj

Poslovima najčeće pristupamo po sistemu "ključ u ruke", na način da u slučaju potrebe, osiguravamo dodatne garancije za kreditna sredstva (HAMAG do 80% vrijednosti kredita), pristup subvencioniranim kreditnim linijama (HBOR ili poslovne banke koje provode programe HBOR-a), reprogramiranje postojećih kreditnih obveza i sl., a sve s ciljem optimalne usluge koja će smanjiti potreban angažman klijenta i smanjiti ukupne troškove (uključivo i savjetodavnih usluga) potrebne za realizaciju investicije i poslovanja.